JLP + U23 2017


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - JLP 17 | Teams - U23 17 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Melanie Jurgeleit, MGC Murnau am Staffelsee e.V.

Kategorie: Jugend weiblich
Platzierung: 3

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
1B 1/Stäbe2 1 2 2 1 1 1 2
2B 2/Salto3 1 3 1 2 2 2 1
3B 3/Auflaufkeil m. Fenster2 2 1 1 3 4 1 2
4B 4/Mittelhügel1 2 2 3 1 2 1 1
5B 5/"V"-Hindernis2 2 1 1 1 1 1 1
6B 6/Liegende Schleife1 1 2 2 1 1 1 2
7B 7/Pyramiden1 1 2 2 1 1 1 1
8B 8/Rohr2 2 2 2 1 1 1 1
9B 9/Netz5 2 2 1 1 1 1 1
10B 10/Doppelwellen3 2 2 2 1 1 2 2
11B 11/Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 1 1 2
12B 12/Doppelkeile2 2 2 2 1 1 1 1
13B 13/Schrägkreis m. Niere2 3 2 1 1 1 1 1
14B 14/Winkel2 2 2 1 1 2 1 1
15B 15/Brücke1 3 2 2 1 1 1 1
16B 16/Labyrinth1 2 2 1 3 2 3 1
17B 17/Plateau2 3 1 1 3 1 2 1
18B 18/Blitz1 1 1 1 1 2 2 1

Summe 34 33 32 27 25 26 24 23
Schnitt Beton: 31,5   Schnitt Eternit: 24,5
Ergebnis Beton: 126   Ergebnis Eternit: 98   Gesamtergebnis: 224


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - JLP 17 | Teams - U23 17 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge