JLP + U23 2017


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - JLP 17 | Teams - U23 17 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Vanessa Peuker, MGC Dormagen-Brechten e.V.

Kategorie: Damen
Platzierung: 1

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
1B 1/Stäbe1 1 2 1 2 1 1 1
2B 2/Salto2 2 1 2 2 1 2 2
3B 3/Auflaufkeil m. Fenster2 3 3 2 3 1 2 1
4B 4/Mittelhügel2 1 1 2 2 4 1 2
5B 5/"V"-Hindernis1 1 1 1 1 2 1 1
6B 6/Liegende Schleife2 2 2 1 1 1 1 1
7B 7/Pyramiden1 1 1 1 2 1 1 1
8B 8/Rohr2 2 2 2 1 2 1 2
9B 9/Netz3 1 2 1 1 1 1 1
10B 10/Doppelwellen2 2 1 2 1 1 1 1
11B 11/Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 1 1 1
12B 12/Doppelkeile1 2 1 1 1 1 1 1
13B 13/Schrägkreis m. Niere2 1 2 1 2 1 1 2
14B 14/Winkel2 2 2 1 1 1 1 1
15B 15/Brücke2 2 3 2 1 1 2 2
16B 16/Labyrinth1 1 2 2 1 1 1 1
17B 17/Plateau1 1 1 2 2 3 1 1
18B 18/Blitz2 1 2 1 1 1 1 1

Summe 30 27 30 26 26 25 21 23
Schnitt Beton: 28,3   Schnitt Eternit: 23,8
Ergebnis Beton: 113   Ergebnis Eternit: 95   Gesamtergebnis: 208


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - JLP 17 | Teams - U23 17 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge