JLP 2015


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Kilian Horn, 1. MGC Mainz e.V.

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 20

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10
1Pyramiden/Geradschlag ohne1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
2Salto/Salto3 3 2 2 2 2 1 1 2 1
3Blitz/Pyramiden1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
4Mittelhügel/Mittelhügel1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
5Winkel/"V"-Hindernis1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6Stäbe/Doppelwellen3 2 2 1 1 2 2 1 1 1
7Stumpfe Kegel/Rohr1 2 2 3 2 1 1 1 1 1
8Rohr/Passagen1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
9Schrägkreis m. Niere/Liegende Schleife3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10Brücke/Winkel2 2 2 1 2 2 2 1 1 1
11Doppelkeile/Netz1 3 1 3 1 1 1 1 1 1
12Labyrinth/Doppelkeile1 1 1 1 2 2 1 2 1 1
13Geradschlag ohne/Stumpfe Kegel1 1 1 1 4 2 1 1 1 2
14Plateau/Schrägkreis m. Niere1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
15Netz/Brücke2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16Doppelwelle/Vulkan1 2 2 1 1 1 2 1 1 1
17Vulkan/Auflaufkeil m. Fenster1 1 2 1 1 2 5 3 2 4
18Passage/Blitz1 1 1 1 1 1 2 2 1 2

Summe 26 26 26 24 26 24 26 24 21 24
Schnitt Eternit: 24,7   Schnitt Eternit: 24,7
Ergebnis Eternit: 247   Ergebnis Eternit: 247   Gesamtergebnis: 247


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge