JLP + U23 2017


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - JLP 17 | Teams - U23 17 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Florian Becker, MSK Neheim-Hüsten e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 7

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
1B 1/Stäbe2 1 2 1 2 1 2 2
2B 2/Salto1 2 2 3 1 2 1 1
3B 3/Auflaufkeil m. Fenster1 2 2 2 2 1 1 2
4B 4/Mittelhügel2 3 2 1 1 1 1 1
5B 5/"V"-Hindernis1 2 1 1 2 1 1 1
6B 6/Liegende Schleife2 2 2 2 1 1 2 1
7B 7/Pyramiden1 1 2 1 1 1 1 1
8B 8/Rohr2 2 1 2 1 2 2 2
9B 9/Netz2 2 1 2 1 1 1 1
10B 10/Doppelwellen2 2 2 2 1 1 1 1
11B 11/Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 2 2 1
12B 12/Doppelkeile2 1 2 2 1 1 1 1
13B 13/Schrägkreis m. Niere2 2 2 1 1 1 1 1
14B 14/Winkel2 1 2 1 1 1 2 1
15B 15/Brücke2 3 2 2 1 1 1 2
16B 16/Labyrinth1 1 1 2 1 1 1 1
17B 17/Plateau2 1 1 1 1 1 2 1
18B 18/Blitz1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 29 30 29 28 21 21 24 22
Schnitt Beton: 29,0   Schnitt Eternit: 22,0
Ergebnis Beton: 116   Ergebnis Eternit: 88   Gesamtergebnis: 204


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - JLP 17 | Teams - U23 17 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge